CONTROLEREND ACCOUNTANT

Eens per jaar worden de cijfers van een bedrijf of instantie op een rij gezet in een zogenaamde jaarrekening. Hieruit blijkt onder andere waar het geld aan uitgegeven is en wat er allemaal binnen gekomen is.

WAT DOET EEN CONTROLEREND ACCOUNTANT?

De controlerend accountant bekijkt of alle uitgaven en inkomsten kloppen. Of afschrijvingen op de juiste manier zijn doorgevoerd en of bezittingen goed in de boeken staan. Kortom, hij beoordeelt of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de financiële stand van zaken in de organisatie. Voor veel bedrijven is deze accountantscontrole verplicht.

EEN ACCOUNTANTSVERKLARING IS BELANGRIJK

Na zijn controlewerkzaamheden geeft de accountant een verklaring af. Een goedkeurende verklaring is erg belangrijk voor alle partijen die belang hebben bij het bedrijf. 

Belanghebbenden

 • Directie van de organisatie.
  Omdat ze beslissingen baseren op de informatie uit de jaarrekening
 • Banken
  Om te beslissen of ze een lening willen geven.
 • Aandeelhouders
  Om te verantwoorden hoe er met hun geld is omgegaan en of er winst is gemaakt. 
 • Overheid
  Bij het verstrekken van subsidies.
 • Leveranciers
  Om te bepalen of er risico’s zijn dat hun rekeningen niet worden betaald.
 • Belangengroepen en toezichthouders
  Die willen weten of de organisatie zich aan alle regels houdt. 

ACCOUNTANT CONTROLEERT MEER DAN JAARREKENINGEN

De kennis en kunde van de accountant wordt niet alleen ingezet bij de controle van jaarrekeningen. Accountants worden ingezet voor de controle van elke rapportage waarin verantwoording wordt afgelegd. Denk aan milieuverslagen, subsidieverantwoordingen of beleggingsprospectussen.

NIET VOOR ALLE ACCOUNTANTS

Niet elke accountant mag controles uitvoeren. Hiervoor gelden wettelijke eisen. Meestal is de controlerende accountant een registeraccountant, maar ook een accountant-administratieconsulent kan een controlevergunning krijgen. Met de controlevergunning mogen zijn controles uitvoeren. 

Item delen

Kopieer de link en deel deze via diverse social media kanalen.

Sluiten