VEEL GESTELDE VRAGEN (FAQ)

Op deze pagina vind je een overzicht van de meest gestelde vragen aan Accountant Worden. Het zijn algemene adviezen ter oriëntatie. Jouw eigen situatie kan afwijken. Vraag de opleiding van jouw keuze om een persoonlijk advies.

Welk profiel en welke vakken moet je kiezen op havo/vwo als je accountant wil worden?

Wat is het verschil tussen een AA en een RA?

Wat is de route om RA te worden?

Wat is de route om AA te worden?

Wat is het verschil tussen duaal, deeltijd en voltijd studeren?

Wat is het verschil tussen een accountant en een bedrijfseconoom?

Hoe kan ik me specialiseren in forensische accountancy?

Wat verdien je als accountant?

Kan je met vmbo ook accountant worden?

Welk profiel en welke vakken moet je kiezen op HAVO/VWO als je accountant wil worden?

Het profiel E&M sluit het beste aan, maar met andere profielen ben je ook toelaatbaar tot de accountantsopleidingen. Zolang je maar enige vorm van wiskunde en economie in je pakket hebt. Het keuzevak M&O is een pre, maar geen vereiste.

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN EEN AA EN EEN RA?

AA en RA zijn beiden wettelijk beschermde titels. In de wet is opgenomen dat beide accountants wettelijke jaarrekeningcontroles mogen uitvoeren. In de praktijk voeren meer RA's dan AA's jaarrekeningcontroles uit.

De AA is veelal werkzaam voor het MKB. De RA verricht vaker werkzaamheden voor de grotere ondernemingen / multinationals. Toch zijn er ook veel RA’s werkzaam voor het MKB. Er werken relatief gezien veel RA's voor de zogenaamde 'Big-4 kantoren' (PWC, EY, KPMG, Deloitte), terwijl AA's vaker voor de kleinere accountantskantoren werkzaamheden verrichten.

De AA-opleiding is en hbo+ opleiding. De RA-opleiding is een wo+ opleiding.

WAT IS DE ROUTE OM RA TE WORDEN?

Er zijn meerdere opleidingsroutes mogelijk. Hier onder beschrijven we de meest voorkomende route. Als je registeraccountant (RA) wil worden ga je studeren aan de universiteit. Je volgt de wo bachelor of science in accountancy (of een aan accountancy verwante opleiding) en de wo master of science in accountancy.  Daarna volg je de post-masteropleiding RA en (deels tegelijkertijd) de praktijkopleiding RA. Je mag je pas RA noemen als je na je afgeronde opleiding (theorie en praktijk) staat ingeschreven in het register van de NBA. Meer lezen

WAT IS DE ROUTE OM AA TE WORDEN?

Er zijn meerdere opleidingsroutes mogelijk. Hier onder beschrijven we de meest voorkomende route. Als je Accountant-Administratieconsulent (AA) wil worden ga je studeren aan het hbo. Je volgt dan de hbo bacheloropleiding accountancy. Daarna volg je de post-bacholoropleiding AA en (deels tegelijkertijd) de praktijkopleiding AA. Je mag je pas AA noemen als je na je afgeronde opleiding (theorie en praktijk) staat ingeschreven in het register van de NBA. Meer lezen

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN DUAAL, DEELTIJD EN VOLTIJD STUDEREN?

De studiebelasting van een voltijdopleiding is er op gericht dat je fulltime met je studie bezig bent. Veel opleidingen kennen binnen de voltijd opleiding wel een of meerdere stageperiodes.

Bij een duale opleiding combineer je leren en werken. Wat je leert tijdens je opleiding breng je direct in de praktijk en zo doe je tijdens je studie al werkervaring op. De verdeling tussen werken en leren verschilt per opleiding, maar samen vormen ze een studiebelasting die overeenkomt met een voltijdopleiding. Je sluit een contract af met je werkgever en de instelling waarbij je de opleiding volgt. Je krijgt vaste begeleiding, zowel vanuit het bedrijf als vanuit de opleiding.

Bij een deeltijdopleiding is werken je hoofdactiviteit en ga je meestal een dag in de week naar school. Deeltijdstudenten werken vaak al wat langer.

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN EEN ACCOUNTANT EN EEN BEDRIJFSECONOOM?

Accountant (AA en RA) is een wettelijk beschermd beroep. Inschrijving in het register van de beroepsorganisatie (NBA) is, naast het voldoen aan alle opleidingsvereisten en het overdragen van een verklaring omtrent gedrag, vereist om je accountant te mogen noemen. Bedrijfseconoom is geen wettelijk beschermd beroep.

Alleen de accountant is bevoegd tot het uitvoeren van wettelijke controles van jaarrekeningen. Een bedrijfseconoom is daartoe niet bevoegd. In de opleiding accountancy wordt veel aandacht besteed aan controleleer (audit) & assurance, in de opleiding bedrijfseconomie is daar geen (of veel minder) sprake van. In de opleiding accountancy wordt daarnaast bijvoorbeeld veel meer aandacht besteed aan de kernvakken externe verslaggeving en bestuurlijke informatievoorziening / verzorging.

Het uitoefenen van het beroep van accountant vereist niet alleen analytische vaardigheden (goed met cijfers kunnen omgaan). Het beroep van accountant is breder. De accountant wordt ook gezien als een belangrijke gesprekspartner en vertrouwenspersoon van de ondernemer, breed adviseur op juridisch, economisch terrein, kenner van (inter)nationale wet- en regelgeving etc. In de opleiding zullen vakken als Recht (belastingrecht, jaarrekeningenrecht, ondernemingsrecht, internationaal recht, privaatrecht, publiekrecht) en Gedrags- en Beroepsregels voor accountants uitgebreid aan bod komen.

Ook als je eerst bedrijfseconomie gaat studeren kun je via een schakelprogramma nog overstappen naar accountancy.

HOE KAN IK ME SPECIALISEREN IN FORENSISCHE ACCOUNTANCY?

Als jij je wil specialiseren in forensische accountancy dan volg je eerst het reguliere opleidingstraject tot accountant. Daarna kun je bij de Erasmus Universiteit Rotterdam de leergang Forensisch Financieel Deskundige volgen. De post academische opleiding staat open voor financieel geschoolden, waaronder accountants die zich in de praktijk bezig (willen) houden met financieel forensisch onderzoek, zoals onderzoek naar fraude of andere onregelmatigheden.

WAT VERDIEN JE ALS ACCOUNTANT?

Als accountant heb je een beroep met goede vooruitzichten. De salarissen van accountants loopt sterk uiteen. De Nederlandse beroepsorganisatie van Accountants voert jaarlijks een beloningsonderzoek uit onder accountants en trainees. Hier vind je een samenvatting van de resultaten van het beloningsonderzoek.

KAN JE MET VMBO OOK ACCOUNTANT WORDEN?

Ja, dat kan. Met een vmbo diploma (kaderberoepsgerichte, theoretische of gemengde leerweg), kun je starten met de MBO opleiding assistent accountant (niveau 4). Daarna volg je het traject via het hbo.

Item delen

Kopieer de link en deel deze via diverse social media kanalen.

Sluiten