OVER DE NBA

Je staat er als accountant niet alleen voor. Na je opleiding schrijf je je in bij de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants). De NBA beheert het register waarin alle accountants zijn ingeschreven en controleert of accountants wel aan de eisen voldoen die aan hen gesteld worden. Ook behartigt de NBA het publieke belang van het beroep, onder meer door een vinger aan de pols te houden bij de politiek.

PRAKTIJKOPLEIDING

De NBA verzorgt de Praktijkopleiding voor AA's en RA’s en bepaalt de eindtermen waaraan de stagiair moet voldoen.

ONDERSTEUNING

De NBA biedt accountants ook ondersteuning. Zo kun je bij de NBA terecht met vakinhoudelijke vragen en organiseert de beroepsorganisatie studiedagen en andere activiteiten in het kader van de permanente educatieverplichting voor accountants.

CONTACT NBA

Postadres:
Postbus 7984
1008 AD Amsterdam

Bezoekadres:
Antonio Vivaldistraat 2
1083 HP Amsterdam

De NBA is op werkdagen tussen 7.30 en 17.30 uur telefonisch bereikbaar via 020 - 301 03 01.

Kijk voor meer informatie op www.nba.nl/

Item delen

Kopieer de link en deel deze via diverse social media kanalen.

Sluiten